FNF: Mind Game Uproar, But Everyone Sing it
FNF: Mind Game Uproar, But Everyone Sing it
FNF: Mind Game Uproar, But Everyone Sing it
FNF: Mind Game Uproar, But Everyone Sing it
FNF: Mind Game Uproar, But Everyone Sing it

FNF: Mind Game Uproar, But Everyone Sing it

Odgrywa: 240

Teraz antagoniści z różnych wszechświatów zebrali się, aby wykonać piosenkę z moda Mind Games o nazwie "Unroar". Aby wielu bohaterom udało się wspólnie zaśpiewać piosenkę do finału, musisz pomóc tym postaciom, które zamienią się rolami po właściwej stronie muzycznego pola bitwy.
Nie musisz zwracać uwagi na to, kiedy i jak postacie zamieniają się rolami. Obserwuj tylko te postacie, które poruszają się z ich strony, czyli po prawej stronie. Klikaj strzałek, gdy znaki o podobnych kształtach stykają się ze sobą. Nie popełniaj wielu błędów z rzędu, aby bohater nie pomylił się w wykonaniu swojej zwrotki, a muzyka nie została przerwana.
Zacznij śpiewać
mouse-all
lub
mouse-all
Rozpocznij grę/ Zatrzymaj grę/ Wybierz poziom
mouse-all
Regulacja głośności
mouse-all
mouse-all
Przejdź wstecz
mouse-all
To pole jest wymagane
Your vote is accepted!
The interval beetwen the publication of comment is at least 5 minutes!