FNF kontra Ron [mody Rona FNF]

FNF kontra Ron [mody Rona FNF]

Głosowali 12 Użytkowników

Ron to postać stworzona przez Friday Night Funkin, nazywana również przez graczy jako Ron McSlide, Ronald McSlide. Mając ciało zwykłego człowieka, główną różnicą jest głowa, która przypomina teczkę z małymi kropkami zamiast oczu i gigantycznym zadowolonym z siebie uśmiechem.

Ron − Friday Night Funkin

W zależności od utworu i konkretnego modб FNF, Ron zmienia swój wygląd kilka razy. Początkowo jego kolor ciała był żółty, ale można znaleźć biały, brązowy i szary. Dodatkowo z tyłu ma USB.

Your vote is accepted!
The interval beetwen the publication of comment is at least 5 minutes!